ANA SAYFA | KURUMSAL    |   REFERANSLARIMIZ    |    KADROMUZ    |    YETKİMİZ    |    İLETİŞİM                                   ONLİNE KURSİYER PANELİ GİRİŞ    
  Udy - Ody Belgesi  Ana Sayfa
 
  Adr Güvenlik Danışmanı Adr Güvenlik Danışmanı
  Üdy Belgesi Nedir? Üdy Belgesi Nedir?
  Üdy 1 Belgesi Üdy1 Belgesi
  Üdy 2 Belgesi Üdy2 Belgesi
  Üdy 3 Belgesi Üdy3 Belgesi
  Üdy 4 Belgesi Üdy4 Belgesi
  Ody Belgesi Nedir Ody Belgesi Nedir?
  Ody 1 Belgesi Ody1 Belgesi
  Ody 2 Belgesi Ody2 Belgesi
  Ody 3 Belgesi Ody3 Belgesi
  Ody 4 Belgesi Ody4 Belgesi
  Gerekli Evraklar Gerekli Evraklar
  Src 1 Belgesi Src 1 Belgesi
  Src 2 Belgesi Src 2 Belgesi
  Src 3 Belgesi Src 3 Belgesi
  Src 4 Belgesi Src 4 Belgesi
  Adr Belgesi Adr Belgesi
  Kurs Ücretleri Kurs Ücretleri
  psikoteknik Psikoteknik
  2014 Üdy Ody Sınav Tarihleri 2014 Üdy Ody Sınav Tarihleri
  Üdy Eğitim Kitabı ÜDY EĞİTİM KİTABI
  Üdy Deneme Sınavları Üdy Deneme Sınavları
  Anayasa Ders Notları Anayasa Ders Notları
  Ticaret Hukuku Ders Notları Ticaret Hukuku Ders Notları
  İş Hukuku Ders Notları İş Hukuku Ders Notları
  İş Hukuku Ders Notları İş Hukuku Ders Notları
  Medeni Hukuku Ders Notları Medeni Hukuku Ders Notları
  Vergi Hukuku Ders Notları Vergi Hukuku Ders Notları
  Ulusal Ulaştırma Ders Notları Ulusal Ulaştırma Ders Notları
  Gümrük Ders Notları Gümrük Ders Notları
  Dış Ticaret Ders Notları Dış Ticaret Ders Notları
  Pazarlama Ders Notları Pazarlama Ders Notları
  Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi

MEDENİ HUKUK

Fiil Ehliyetinin Şartları

-    Ayırt Etme Gücünü Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak): Temyiz kudretine (ayırım gücünü) sahip olmak
demektir. Temyiz kudreti (mümeyyizlik), bir şahsın ve muamelelerinin sebebini, sonuçlarını kapsam ve
etkilerini önceden görebilme ve bunlara uygun olar hareket edebilme iktidarıdır. Temyiz kudreti
aşağıdaki hallerde ortadan kalkar:

§ Akıl hastalığı
§ Akıl zayıflığı § Yaş küçüklüğü
§ Sarhoşluk

-    Reşit olmak: Fiil ehliyetine sahip olabilmek için bir kimsenin kanunun tayin ettiği belli bir yaş sınırını
aşmasına “reşit olmak”, bu yaşa da “rüşt yaşı” denir. Rüşt yaşı 18’dir. Buna normal rüşt denir. Ancak bazı
hallerde Erken Rüşt olur. İki şekilde olur:

§     Evlenme ile reşit olma: Evlenme ile kazanılmış rüşt kesindir. Evlenmenin ortadan kalktığı

hallerde önceki küçük durumuna geri dönülmez.

 

§     Kazai rüşt: 15 yaşını doldurmuş küçüğün mahkemece reşit kılınmasıdır.

 

Bunun için

küçüğün 15 yaşını doldurmuş olması, küçüğün isteği, ana ve babanın muvafakati,

vasinin dinlenmesi gerekmektedir.

-    Mahcur (Kısıtlı) olmamak: Mahcur hacir altına alınmış olmak demektir. Hacir (kısıtlama) kanunun
belirttiği hallerden birinin mevcudiyeti halinde bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla
sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması demektir. Bunlar:

§  Akıl hastalığı

§  İsraf, ayyaşlık

§  Bir sene veya daha fazla hapis cezası yemek

§  Aciz olan kimsenin talebi(ihtiyari hacir)


 

<< Önceki (Kişilerin Ehliyeti)                                 Sonraki (İkametgâh) >>

Bütün Konular


ody sorgulama | üdy sorgulama | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları
Üdy3 Belgesi | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Src Belgesi
Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi | Psikoteknik

 

   

Adres; Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Cad. No: 114 Kat: 1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 Faks: 0 212 506 81 43 e-posta:

ody sorgulama | üdy sorgulama | Üdy3 Belgesi | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları | Modelistlik | Dış Ticaret Eğitimi | Forklift Ehliyeti | 07 Aralık 2013 Üdy 3 Belgesi Sınav Soruları

haberler haberler