ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

PAZARLAMA

Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler

Pazarlama fonksiyonunun yukarıda sözü edilen stratejik amaçların işletmenin bütününde oluşturulmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Pazarlamanın işletme içerisindeki rolü ve faaliyetleri ile tüm pazarlama süreci ve pazarlama stratejilerini etkileyen faktörler Şekil 8.1’de gösterilmektedir. Pazarlama süreci, pazar fırsatlarının analiz edilmesi ile başlamaktadır. İkinci aşamada, hedef pazarın seçilmesi ve uygun pazarlama karmasının oluşturulması ve son aşamada da pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi bulunmaktadır. İşletmeler en uygun pazarlama karmasına, pazarlama faaliyetlerinin analizi, planlanması, uygulanması ve kontrolü ile ulaşabilirler. Bu faaliyetler tüm pazarlama çevresinin sürekli izlenmesi ve dinamik pazar koşullarının dikkate alınarak işletme bünyesine uyumlaştırılmasıyla başarıya ulaşabilir (Kotler, Armstrong, 2004).

Konunun daha iyi anlaşılması açısından pazarlama süreci elemanlarının ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar vardır.


<< Önceki (Pazarlama Süreci )

Sonraki (Tüketici Pazarlarında Bölümlendirme Yaklaşımları) >>

Pazarlama Bütün Konular

ÜDY BELGESİ TÜM KONULAR


ody sorgulama | üdy sorgulama | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları
Üdy3 Belgesi | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Src Belgesi
Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi | Psikoteknik

 

   

Adres; Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Cad. No: 114 Kat: 1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 Faks: 0 212 506 81 43 e-posta:

ody sorgulama | üdy sorgulama | Üdy3 Belgesi | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları | Modelistlik | Dış Ticaret Eğitimi | Forklift Ehliyeti | 07 Aralık 2013 Üdy 3 Belgesi Sınav Soruları | Eğiticinin Eğitimi Sertifikası | Src Belgesi | Üdy Belgesi Ne İşe Yarar
haberler haberler